Zorg na ontslag

Zorg na ontslag

Het Maastricht UMC+ streeft ernaar patiënten naar huis te laten gaan zodra dat mogelijk is. Het behandelend team beoordeelt dit.

Misschien heeft u na het bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het transferpunt patiëntenzorg MUMC+ helpt u met het organiseren van deze nazorg binnen de bestaande mogelijkheden en de huidige wet- en regelgeving.
Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verblijf in het ziekenhuis misschien korter duurt dan u had gedacht. Uw arts informeert u zo snel mogelijk over de datum waarop u het ziekenhuis kunt verlaten. Dan kunt u uw familieleden tijdig op de hoogte stellen van uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook uw huisarts krijgt bericht over uw ontslagdatum.
U kunt voor vragen over nazorg contact opnemen met het transferpunt patiëntenzorg:

Opname in een verpleegkliniek

In enkele gevallen kunnen patiënten niet meteen naar huis omdat nog uitgebreide zorg nodig is. Dan is een tijdelijke opname in een verpleegkliniek nodig. Ook deze aanvraag wordt vanuit het ziekenhuis geregeld. Woont u buiten de regio Heuvelland, dan wordt uw zorgvraag gemeld aan de organisatie bij u in de regio.

De vertrekdag

Voor uw vertrek vindt een ontslaggesprek plaats met uw arts en een verpleegkundige. U kunt dan vragen stellen. De arts vertelt u ook aan welke voorschriften u zich eventueel thuis dient te houden.

Wij vragen u op de dag dat u het ziekenhuis verlaat, niet langer op uw kamer te blijven dan echt nodig is. Kijkt u alstublieft na of u geen spullen vergeet. Eigendommen van het ziekenhuis kunt u bij de betreffende afdeling of bij de verpleegkundige inleveren.

Vervoer naar huis

Als u naar huis mag, bent u zelf verantwoordelijk voor uw vervoer naar huis. U kunt eventueel een taxi bellen. Vraag bij uw zorgverzekering na of u in aanmerking komt voor taxivergoeding!

Alleen patiënten met een medische indicatie, afgegeven door uw behandelend arts, worden vervoerd met de ambulance. Dit wordt geregeld door de verpleegkundige van de afdeling.

Terug voor controle

Bij ontslag wordt indien nodig een controle-afspraak voor u geregeld op de polikliniek.

 

Wat vindt u van deze pagina?