Praktisch

Academische zorg

Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken:

  • patiëntenzorg
  • onderwijs en opleiding 
  • onderzoek

Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topreferente en topklinische zorg een belangrijke plaats in.

Topreferente zorg

Naast de standaard patiëntenzorg bieden wij topreferente zorg. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten met moeilijk te behandelen aandoeningen, moeilijk vast te stellen diagnoses of zeldzame ziekten. Topreferente zorg is duur. Daarom geeft de overheid de acht universitaire medische centra (umc's) extra geld. Zo kunnen de umc's ervoor zorgen dat ook patiënten met bijzondere of gecompliceerde aandoeningen altijd ergens in Nederland de juiste zorg krijgen. Nu, maar ook in de toekomst. Kijk op de website (de TRF-portal) van de Nederlandse Federatie van UMC's (de NFU) voor meer informatie over de topreferente zorg die ons ziekenhuis biedt.  

Topklinische zorg 

Maastricht UMC+ biedt topklinische zorg. Dit zijn bijzondere voorzieningen die alleen uitgevoerd mogen worden in een ziekenhuis dat daarvoor van de minister toestemming heeft verkregen, via de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen.

 

Wat vindt u van deze pagina?